Kennel Oaktoft, finns i Alvesta

Rickard Rundqvist  tel: 070 497 81 76