Korsavel

Sedan den 1 juli 2019 är korsavel mellan Australian Shepherd och Miniature American Shepherd tillåten och avkomman registreras som Miniature American Shepherd. Varje uppfödare ansvarar för att aveln bedrivs ansvarsfullt med goda rasrepresentanter på ett sätt som gynnar MAS-aveln med målsättningen att tillföra god mentalitet och rastyp. De krav och rekommendationer som finns för de båda raserna gäller även vid korsavel.

Krav för MAS är:

Inavelsgrad under 6.25% då klubben strävar efter en sund avel med ökad genetisk bredd.

Rekommendationer för MAS är:                                                                                               

Båda föräldradjuren ska före parning ha genomgått

 • HD-röntgen med avläsning A eller B (eller motsvarande resultat med annan gradering)
 • ED-röntgen med avläsning 0  
 • Ögonlysning ua inom 18 månader före parning  
 • Uppfödare ska veta prcd-PRA status och bärare får endast paras med fri hund
 • Avelshundar ska vid parningstillfället vara minst 18 månader gammal

Krav för Australian Shepherd är:

Registreringskrav:

 • Känd Mental status (genomförd MH med kryss i alla rutor)
 • HD-röntgen

Rasklubben SASKs grundläggande rekommendationer:

 • HD A/B
 • Ögonlysning, efter 24 månaders ålder och senast inom tolv månader före parningstillfället.
 • MH med speciella krav på resultat gällande skottfasthet, social osäkerhet och kvarstående rädslor
 • Ålder på föräldradjur över 24 månader

Här kan du läsa mer hos SASK: https://sask.nu/uppfodarintroduktion/ansokan-valphanvisning?fbclid=IwAR368DVKbOKUUBEfzp4QaFX1s1C-TLIYZUKXXZCUF8zibAXToe6sDzKwrP0