Sjukdom

(Neurological issues in Miniature American Shepherds)

Symptom på en känd okänd sjukdom
SMASK har uppmärksammat att det finns Miniature American Shepherds som utvecklat väldigt specifika neurologiska symptom i tidig ålder. SMASK styrelse har beslutat att koordinera sökandet efter orsaken i samarbete med MASCUSA.
Forskningen sker i USA och i Helsingfors.

Har du/ eller misstänker att du har en affekterad MAS så fyll i vårt formulär som går att hitta på rasklubbens hemsida.
*Tidiga tecken är koordinationsproblem
* vingligt/stelt gångsätt, börjar vanligtvis i bakbenen. Kan åtföljas av släpning av tassarna i marken vid trötthet. Kan ses som slitage på ovansidan av klorna eller bortnött päls på tassarnas ovansida.

* Inkontinens förekommer ofta, gällande urin och i senare skede även avföring

* Gångarten blir 100% passgång, med en oförmåga att byta till annan gångart.

* De flesta har haft intensiva blodiga diarréer eller liknade som involverat matsmältningsproblem, och har då oftast diagnostiserats med autoimmun sjukdom

* Oftast debuterar sjukdomen hos unghundar men kan debutera senare/tidigare

* Ryggen kan börja krumma sig i varierande grad. Det blir progressivt värre med tiden.
* Sjukdomen liknar darrningar som vid cerebellar hypoplasia, men som ökar med tiden
* Nackens rörelser blir begränsade, och hållningen onormal
* Muskelförtvining i ett eller bägge bakben kan förekomma
* Kan till slut inte gå upp eller ner för trappor utan att trilla
* Dom kan heller inte hoppa upp på saker
* I senare skede har andningsvikt uppkommit i en del fall

En del MASar har gjort magnetröntgen av hjärnan där det påvisats lesioner, bl.a i lillhjärnan. Affekterade hundar som avlivas bör genomgå obduktion för att ge ett bra underlag för att kunna diagnostisera sjukdomen utan namn och ge möjligheter till gentester så småningom, och eventuell behandling som kan bromsa sjukdomens förlopp. Kroppen ska kylas ner inför transport till obduktion, dock inte huvudet eller för högt upp på nacken.
Konsultera även din veterinär om din hund visar dessa symptom. Det är viktigt att korrekt underlag inkommer till forskningsarbetet, andra behandlingsbara sjukdomar måste först vara uteslutna av veterinär.
Du behöver inte vara medlem i SMASK för att bidra till forskningsarbetet.

Video 1 på hund med neurologiska problem

Video 2 på hund med neurologiska problem

Undersökningen nedan  ska fyllas i för varje hund som har visat symtom.           All information som identifierar stamtavlor, enskilda hundar och / eller enskilda ägare kommer att hållas helt konfidentiellt.
(This survey should be filled out for each dog that has shown symptoms. Any information that identifies pedigrees, individual dogs and/or individual owners will be kept totally confidential.)
Har du övriga frågor så kan du skicka dom till forskning@smask.info

Frågeformulär (Survey)Stamtavla (Pedigree)