Klubben

2019

Styrelse
Linnea Brunzell, ordf – tel 0738 110 554
……
Rickard Rundqvist, v ordf
Emma Söderlund, sekreterare –
Sara Malmqvist, kassör – kassor@smask.info

Ledamöter
Marie Söderberg – marie@smask.info
Maria Haglund – 
Annette Lantz – annette@smask.info 

Suppleanter 
Karin Pettersson – karin@smask.info
Anna Törnlöv – tornlov@rusch.nu

Revisorer 
Zeta Lång
Anders Gäskeby
Revisorssuppleant: 
KG Andersson

Valberedning – carina@smask.info
Carina Berglund – s.k.   070-6060870                                                                                                  Linda Samsson                                                                                                                                         Stephanie Stockman Svärd

Avelskommité – avel@smask.info
Marie Söderberg
Rickard Rundqvist
Maria Brunzell
Sara Pihlaja

Medlemsfrågormedlem@smask.info

SMASKbladet – blad@smask.info
Carina Berglund 
Emelie Mörk

Hemsida – webb@smask.info
Carina Berglund
Marie Söderberg

Hundregister – anor@smask.info
Marie Söderberg
Sara Malmqvist

Registreringshjälpreg@smask.info

Aktivitetsgrupper
Samordnare: Annette Lantz – annette@smask.info

* SMASK NORR – MAS i norr på Facebook
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Sökes! Intresserad? kontakta Annette Lantz

* SMASK MITT – MAS i mitt på Facebook
Örebro, Värmland, Gävleborg, Dalarna, Jämtland
Maria Haglund, Carina Berglund

* SMASK VÄST – MAS i väst på Facebook
Västra Götaland, Halland
Lotta Duvseth, Annette Lantz,  

* SMASK ÖST – MAS i öst på Facebook
Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Östergötland
Sandra Hélen, Stephanie Svärd, Sara Frosth

*SMASK SYD – MAS i syd på Facebook
Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Kalmar län, Jönköpings län.
Jennifer Wagner, Ida Andersson, Anna Lindahl

Dessa områden blir på prov en tid. Blir det stor aktivitet i någon av grupperna så kan den delas upp i två.