Klubben

2019-2020

Styrelse
Linnea Brunzell, ordförande – tel 0738 110 554

Rickard Rundqvist, vice ordförande
Emma Söderlund, sekreterare – sekreterare@smask.info
Sara Malmqvist, kassör – kassor@smask.info

Ledamöter
Maria Haglund – 
Annette Lantz – annette@smask.info 

Suppleanter 
Karin Pettersson – karin@smask.info
Anna Törnlöv – tornlov@rusch.nu

Revisorer 
Zeta Lång
Anders Gäskeby
Revisorssuppleant: 
KG Andersson

Valberedning – carina@smask.info
Carina Berglund – s.k.   070-6060870                                                                                              Linda Samsson                                                                                                                                     Stephanie Stockman Svärd

Avelskommité – avel@smask.info
Lotta Åhs
Rickard Rundqvist
Maria Brunzell
Sara Pihlaja

Medlemsfrågormedlem@smask.info

SMASKbladet – blad@smask.info                                                                                                    Charlotte Stjärnqvist

Hemsida – webb@smask.info
Carina Berglund                                                                                                                                      Emma Söderlund 

Hundregister – anor@smask.info
Sara Malmqvist

Registreringshjälpreg@smask.info                                                                                   Eller kontakta någon i styrelsen

Uppfödarkommittén                                                                                                                    Karin Pettersson – karin@smask.info                                                                                          Linda Samsson                                                                                                                             

*SMASK:s Digitala Klubbmästerskap – Sofia Jardviken                                                        Resultat skickas senast 31 januari 2020 till –  sofia.norrkoping@hotmail.com