Klubben

2019

Styrelse
Linnea Brunzell, ordf – tel 0738 110 554
……
Rickard Rundqvist, v ordf
Emma Söderlund, sekreterare – emmsod234@gmail.com
Sara Malmqvist, kassör – kassor@smask.info

Ledamöter
Marie Söderberg – marie@smask.info
Maria Haglund – 
Annette Lantz – annette@smask.info 

Suppleanter 
Karin Pettersson – karin@smask.info
Anna Törnlöv – tornlov@rusch.nu

Revisorer 
Zeta Lång
Anders Gäskeby
Revisorssuppleant: 
KG Andersson

Valberedning – carina@smask.info
Carina Berglund – s.k.   070-6060870                                                                                              Linda Samsson                                                                                                                                     Stephanie Stockman Svärd

Avelskommité – avel@smask.info
Marie Söderberg
Rickard Rundqvist
Maria Brunzell
Sara Pihlaja

Medlemsfrågormedlem@smask.info

SMASKbladet – blad@smask.info                                                                                                    Ny ansvarig på gång

Hemsida – webb@smask.info
Carina Berglund
Marie Söderberg

Hundregister – anor@smask.info
Marie Söderberg
Sara Malmqvist

Registreringshjälpreg@smask.info                                                                                   Eller kontakta någon i styrelsen

Uppfödarkommittén                                                                                                                    Karin Pettersson – karin@smask.info                                                                                          Linda Samsson                                                                                                                               Maritha Söderlund

Aktivitetsgrupper
Samordnare: Annette Lantz – annette@smask.info                                                                  Har du tankar, frågor eller idéer om aktivitetsgrupperna får du gärna ta kontakt.

* SMASK NORR – MAS i norr på Facebook
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Christina Lindberg Ruth, Jennifer Wagner,                                                                                    Fler ansvariga sökes – Intresserad? kontakta Annette Lantz

* SMASK MITT – MAS i mitt på Facebook
Örebro, Värmland, Gävleborg, Dalarna, Jämtland
Maria Haglund, Carina Berglund

* SMASK VÄST – MAS i väst på Facebook
Västra Götaland, Halland
Annette Lantz, Elina Ryberg, Sara Malmqvist, Karin Pettersson 

* SMASK ÖST – MAS i öst på Facebook
Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Östergötland
Nathalie Nyhlén, Sandra Hélen, Stephanie Svärd, Sara Frosth

*SMASK SYD – MAS i syd på Facebook
Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Kalmar län, Jönköpings län.
Jennifer Wagner, Ida Andersson, Anna Lindahl

Dessa områden blir på prov en tid. Blir det stor aktivitet i någon av grupperna så kan den delas upp i två.

*SMASK:s Digitala Klubbmästerskap – Sofia Jardviken                                                        Resultat skickas senast 31 januari 2020 till –  sofia.norrkoping@hotmail.com