BPH

BPH

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Det är till god hjälp för special- och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Läs gärna mer om BPH på SKK sida: https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

   

Rasklubben ser en stor fördel i att avelsdjur samt deras avkommor utvärderas genom ett BPH. När 200 hundar genomfört BPH får man en sammanställning av rasens BPH som är värdefull i rasklubbens arbete för mentalitet och hälsa.

BPH-bidrag

Har din MAS beskrivits med BPH?

SMASK betalar ut 300 kr i ersättning (till medlemmar i SMASK) tills 20 beskrivna hundar fått bidraget.

För att få bidraget ska du maila hundens registreringsnummer samt ditt medlemsnummer och kontouppgifter till: sekreterare@smask.info

Beslutet gäller hundar som beskrivs från 1 april 2020 och framåt.

När 20 hundar fått bidraget utvärderar styrelsen för att ta nytt beslut ang fortsättning eller ej.

De lokala SMASK-grupperna har i uppdrag att anordna BPH i SMASK regi i de olika distrikten.

Vill du själv anordna ett BPH i SMASK regi så kontakta Annette Lantz vid frågor om tillvägagångssätt.

Du kan själv söka upp olika BPH som de olika Länsklubbarna anordnar via denna länk: https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/

  • Inbokade datum för BPH i Borås 24 maj 2020. – Inställt pga Covid-19             

Vid anmälan kontakta Annette Lantz
till annette@smask.info

Först till kvarn, men medlemmar i SMASK har förtur.
Uppge medlemsnummer när ni bokar. Inte medlem ännu? Det kan du bli på https://www.miniatureamericanshepherd.se/medlemsansokan/ SMASKs medlemskort gäller för att göra BPH.

Läs mer om SMASK BPH 2019