Vallning med MAS

Miniature American Shepherd är en vallhund som avlades fram på 1960-talet från småväxta Australian Shepherd. Rasen har främst använts för vallning av får och getter men också för större boskap. De egenskaper som gör en MAS till en bra vallhund är ofta desamma som man har nytta av i andra hundlorten: intelligenta, energiska, atletiska, uthålliga, lojala och mångsidiga hundar. MAS:ens behändiga storlek, trevliga egenskaper och iögonfallande utseende har gjort den till en populär sällskapshund.

Vallning har idag blivit en hundsport där man kan låta sin hund få utveckla de vallinstinkter de har i sitt DNA och delta i olika prov och tävlingar. För att en hund ska kunna bli en bra vallhund krävs dels att de ärftliga vallanlagen finns kvar i rasen men också mycket träning.

Kroppsvallare och eyevallare

Det finns två olika vallningstyper, kroppsvallning och eyevallning. MAS:en är en kroppsvallande ras och det innebär att hunden använder sin kropp och rör sig med pendlande rörelser för att hålla ihop och driva en flock. Andra kroppsvallande raser är t ex Västgötaspets, Corgi, Australian Shepherd, Australian kelpie och Collie. Arbetssättet skiljer sig från en eyevallare som Border collie och Working kelpie som använder ögonen för att kontrollera djuren. De kroppsvallande raserna har en egen förening, Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV, och egna anlagstest och arbetsprov.

Prova på vallning

Om du är intresserad av att börja valla med din MAS kan ett första steg vara att delta på en prova på-helg där du själv och hunden får träffa får och prova att valla tillsammans med en instruktör. SMASK vill uppmuntra och främja vallning med MAS:ar och vi anordnar därför regelbundet vallningsaktiviteter. Kontakta oss i vallningsgruppen om du vill veta mer eller har förslag på en aktivitet.

Vallanlagstest NHAT
(Natural Herding Aptitude Test)

Vallanlagstest syftar till att bedöma om hunden har medfödda vallanlag eller inte. Det krävs varken förkunskaper eller träning för att delta men det är ingen nackdel om hunden fått prova på vallning innan anlagstestet. Hunden måste vara minst 12 månader för att göra ett anlagstest.

I anlagstestet bedöms:
– Intresse för en flock av djur
– Viljan att samarbeta med sin förare
– Driften att kontrollera flockens rörelser
– Den naturliga viljan att söka balanspunkten mitt emot sin förare för att bättre kontrollera flocken

Testet är uppdelat i två delar. Den första delen avser grundläggande sociala egenskaper hos hunden och den andra delen avser anlagen för vallning. De två delarna bedöms separat och hunden måste vara godkänd i den första delen för att få fortsätta med test av vallningsanlagen.

Del 1 – Socialt betende
Hunden kan bedömas som Godkänd (G), Ej Godkänd (EG) eller Diskvalificerad (DIS)

Del 2 – Vallningsanlag
Anlagstestaren kommer att ge något av omdömena: Excellent (EXC), Good (G), Bristfällig – Insufficient (NS) eller Diskvalificerad (DIS)

Hund som diskvalificerats får inte göra om testet.
Hund som får bedömningen Bristfällig i del 2 får göra om testet vid ett annat tillfälle.

Resultatet av vallanlagstestet blir officiellt och syns exempelvis i SKK:s system Hunddata och Avelsdata.

Vallarbetsprov HWT
(Herding Working Test)

För att göra ett vallarbetsprov krävs att man har gjort ett godkänt anlagstest och har en vältränad hund. Ett absolut måste för att kunna säkerställa fårens säkerhet är att hunden är lydig i fårhagen och att man har ett bra stopp på sin hund.

Vallarbetsprovet är ett arbetsprov som skall visa att hunden är redo att arbeta på en fårgård. Den ska klara de vanligaste momenten som kan förekomma på en gård, den ska kunna jobba självständigt men också vara styrbar och lydig när det behövs. Hunden ska arbeta som en kroppsvallande hund.

Vid provets start börjar man på 100 poäng och för varje moment gör domaren en bedömning och drar av poäng. För att få resultatet godkänt krävs minst 60 poäng. Ett godkänt vallarbetsprov är en förutsättning för att delta i Vallprov IHT.

SvKV anordnar vallarbetsprov men man kan också göra provet i andra länder, t ex Finland.

Vallprov IHT
(International Herding Trial)

För att få starta i Vallprov krävs godkänt Vallarbetsprov. Vallprov ordnas i tre svårighetsklasser 1 – 3. I vallproven ska hunden visa att den kan arbeta självständigt, att den förstår sin uppgift och att den kan jobba tillsammans med herden som ett team. Från IHT 1 och uppåt i nivåerna försvåras banan med fler och svårare hinder och passager och större krav ställs på hundens och herdens arbete.

Hundens uppgift är att hantera flocken och ta den dit herden vill. Ta ut och in i fållor, kontrollera förflyttningen och ta tillbaka får som bryter ut från flocken. Precis som i Vallarbetsprovet gör domaren poängavdrag för de olika momenten och för att bli godkänd krävs minst 60 poäng.

Man startar i IHT-1 och flyttar upp till nästa svårighetsklass när man erhållit kvalificerande resultat. Om hund i IHT-1 eller IHT-2 erhåller EXC (90-100 p) får ekipaget starta på nästa nivå. Om hund i IHT-1 eller IHT-2 erhåller VG (80-89 p) eller EXC (90-100 p) fem gånger måste ekipaget starta på nästa nivå.Läs mer på Svenska Kroppsvallarklubben SvKV


SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning

Planerade aktiviteter
Vallningsläger
2 – 3 Okt 2021
Mårtensby Gård, Almunge, Uppsala
Webinarium
14/11 – 2021
med Ann Awes
Vallningsläger
26 – 27 Mars – 2022
Clemmenstorp
Vallningsläger
hösten 2022
MASar som gjort NHAT