Protokoll

Här kommer styrelsens protokoll att laddas upp. 

 

Årsmöte 2018: årsmöte 28 april 2019 Påskivet

Möte 20190706: protokoll signerat Hällekis 6 juli

Möte 20190801: Telefonmöte2019-08-01SMASK_PDF-1

Möte 20190919: telefonmöte 20190918 sign ALLA