Hundregistret

Hittar du här.

Det är ett MAS-register i klubbens regi som innehåller alla led i stamtavlan oberoende av vilka register som finns i din hunds stamtavla. Det är viktigt så vi inte tappar bort fäder och vet vilka våra hundar är släkt med  något som inte alltid syns i SKK hunddata.                 Har du inte skickat in uppgifter om din hund så gör det.

Här nedan fyller du i den information du har om din hund.

Röntgen, storlek och övrigt är inte obligatoriskt men får gärna fyllas i.
Övrigt är t.ex. titlar, meriter, DNA-test, sjukdom, kastrering, ögonfärg m.m.                            Titlar är offentliga, annan information som röntgen, storlek och övrigt kommer inte synas i stamtavlan men kan vara bra att bevara för framtida avel.    

Stamtavla och ev. foto går att ladda upp och bifoga (max 500KB) eller skicka med mail till anor@smask.info   Det är import-stamtavlan (t.ex. AKC, Masca) vi önskar en kopia av.
Om du inte har en digital kopia kan du skicka en papperskopia med vanlig post till någon av adresserna nedan.

Glöm inte att skriva hundens namn och reg.nummer i mail/brev om foto eller stamtavla skickas separat.
  Kön
  Färg
  Svans


  Röntgen HD
  Röntgen ED

  Här kan du ladda upp
  Stamtavla:
  Fotografi:


                                        Sara Malmqvist
                                        Majorsallén 74B
                                        531 39 Lidköping
                                        tel.073 828 71 64
                                       anor@smask.info