Rasen

Logo MASCUSA_8_Langdon

Rasen Miniature American Shepherd godkändes fullt ut av den Amerikanska kennelklubben (AKC) den 1 juli 2015 efter ha tillhört gruppen ”miscellanous” sedan den 27 juni 2012 och tillhör nu Herding Group.

Sedan maj 2011 har rasen registrerats i The Foundation Stock Service (FSS) av AKC.

Rasens specialklubb är MASCUSA som är knuten till AKC.

Det finns flera tusen registrerade MAS-hundar i rasens hemland USA. I Sverige beräknas till omkring 400 stycken. De flesta är registrerade i MASCUSA. Flera av dessa har importerats från USA och även från några av våra europeiska länder.

Rasen har redan hög popularitet i Tyskland och Frankrike.

SKK skickade 2016 vår ansökan om rasens godkännande i Sverige vidare till NKU (Nordisk Kennel Union) och på mötet den 23/2 2017 beslutades att rasen blev godkänd i alla nordiska länder med utställningsrätt fr o m 1/1 2018.

FB_IMG_1572860599730