Bli medlem

Medlemsavgifter 2021

Fullbetalande medlem: 250 kr
Familjemedlem: 25 kr*
Valpköparmedlemskap: 125 kr**
Fullbetalande utländsk medlem: 250 kr
Utländsk familjemedlem: 25 kr*
Utländskt valpköparmedlemskap: 125 kr**

*Om någon i din familj är fullbetalande medlem i SMASK kan du vara familjemedlem.
**Gäller när uppfödare betalar medlemskap för valpköpare

Svenska Kennelklubben, SKK administrerar medlemskapet för SMASK räkning.

Du anmäler och betalar via webben och får medlemskort direkt.

Du anmäler via medlemsguiden, betalar via webben och får medlemskort direkt.

Här kan uppfödare anmäla och betala medlemskap för valpköpare

Länk till SKK för att anmäla adressändring eller om du vill bli medlem och inte vill betala direkt via webben.