Hälsa hos MAS

På gruppnivå är MAS en relativt sett frisk ras och inte speciellt drabbad av rasspecifika sjukdomar. Sedan rasen godkändes av Svenska kennelklubben 2017 har det blivit lättare att sammanställa och utvärdera hälsan hos våra hundar, men numerärt sett är det fortfarande en liten och ny ras i Sverige och arbete finns kvar att göra.

Som ett led i arbetet att hålla hälsan i rasen god, arbetar en grupp på uppdrag av SMASK styrelse som med att ta fram en RAS (rasspecifik avelsstrategi) för Miniature American Shepherd.

Vanligare sjukdomar och tillstånd

Även om det i antal hundar är få fall, är här några av de vanligare förekommande hälsoproblemen hos MAS.

Klicka på länken för att läsa om:Beskrivning
Höptledsdysplasi, HDFelaktig utveckling av höftleden
Armbågsdysplasi EDOnormal utveckling av armbågsleden
PatellaluxationKnäskålen kan flyttas från sin normala position
ÖgonsjukdomarAvvikelser i ögats utveckling, CEA, CRD, Colobom och PRA
MRD1Genetisk överkänslighet för vissa läkemedel
Neurologisk sjukdomGer vinglig gång och okoordinerade rörelser
EpilepsiKrampanfall