Höftledsdysplasi HD

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD beror på både arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan få avkommor som utvecklar HD. Rubbningen i ledens utveckling sker under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen. 

Gradering av höftledsstatus görs enligt normer fastställda av Fédération Cynologique Internationale (FCI). Normerna bygger på dels passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen. Lederna graderas i 5 grupper: 

Grader:
A – normala höftleder
B – normala höfter grad B
C – dindrig dysplasi
D – måttlig dysplase
E – höggradig dysplasi

Det går inte att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi är helt symptomfria. Generellt sett har små hundar mindre problem av höftledsdysplasi än större och tyngre hundar. 

HD kan förr eller senare ge upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på röntgenbilden men i de fall benpålagringar uppkommer kan dessa urskiljas på en röntgenbild. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden.

Källa: Svenska Kennelklubben


Tillbaka till Hälsa hos MAS