Vallning med MAS

Miniature American Shepherd är en vallhund som avlades fram i USA på 1960-talet från småväxta Australian Shepherds. Rasen har främst använts för vallning av får och getter men också för större boskap.

MAS:en har blivit en uppskattad ras på grund av sin mångsidighet och sitt iögonfallande utseende. De egenskaper som kommer med vallanlagen är ofta samma egenskaper som man har nytta av i andra hundsporter: intelligenta, energiska, atletiska, uthålliga, lojala och mångsidiga hundar. Det är därför viktigt att vallanlagen finns kvar i rasen.

Kroppsvallare och eyevallare

Det finns två olika vallningstyper, kroppsvallning och eyevallning. MAS:en är en kroppsvallande ras och det innebär att hunden använder sin kropp och rör sig med pendlande rörelser för att hålla ihop och driva en flock. Andra kroppsvallande raser är t ex Västgötaspets, Corgi, Australian Shepherd, Australian kelpie och Collie. Arbetssättet skiljer sig från en eyevallare som Border collie och Working kelpie som använder ögonen för att kontrollera djuren. De kroppsvallande raserna har en egen förening, Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV, och egna anlagstest och arbetsprov.

Miniature American Shepherd är upptagen som en godkänd ras i Svenska Kroppsvallarklubben sen 1 jan 2021. Det betyder att vi nu kan göra vallanlagsprov, arbetsprov och delta i tävlingar.

Prova på vallning

Om du är intresserad av att börja valla med din MAS kan ett första steg vara att delta på en prova på-helg där du själv och hunden får träffa får och prova att valla tillsammans med en instruktör. SMASK vill uppmuntra och främja vallning med MAS:ar och vi anordnar därför regelbundet vallningsaktiviteter. Kontakta oss på vallning@smask.info om du vill veta mer eller har förslag på en aktivitet.
Klicka här för att se vilka vallningsaktiviteter som planeras under 2024

Information från Svenska Kroppsvallarklubben

Svenska Kroppsvallarklubben SvKV är den klubb som av Svenska Kennelklubben(SKK) är utsedd att vara ansvarig för Vallanlagsprov och Vallprov för kroppsvallande raser. Likväl som Svenska Vallhundsklubben (SVAK) är ansvariga och tillika rasklubb för Border Collien. I dagsläget är det 35 olika raser som är godkända av Federation Cynologique Internationale (FCI) som också är huvudorganisation för SKK.

SvKV är inte en aktivitetsklubb i den mening att klubben ska anordna kurser och vallningsclinic´s för alla raser utan är ansvariga för prov och tävling. SvKVs uppgift är också att hjälpa rasklubbarna att komma igång med verksamhet som främjar vallning med kroppsvallande raser.

Eftersom Miniature American Shepherd tillhör de som kan delta i SvKVs prover enligt FCIs prövningsordning är denna text tänkt som ett försök att reda ut begreppen och förklara förkortningar m.m.

Traditional Style och Collecting Style

Inom FCI är olika prövningsordningar utvecklade beroende på ras och vallningsstil. Det innebär två olika typer av prov inom FCI när det gäller vallning; Traditional Style och Collecting Style.

Traditional Style är utformat för hundar som är kroppsvallare. På dessa prover är Border Collie inte tillåtna att starta enligt FCI:s regelverk. För dig med en kroppsvallande hund är det viktigt att du kan ”din ras”, dess ursprung och vallningsstil.

Collecting Style är för Border Collie och där är inga andra raser tillåtna. Här i Sverige var tidigare SVAK ansvarig för tävlingar och prov för alla vallhundsraser. I och med det så är även kroppsvallande raser tillåtna på SVAK:s tävlingar och prov.

Vallanlagsprov NHAT
(Natural Herding Aptitude Test)

Låt oss börja från början med Vallanlagsprov NHAT (Natural Herding Aptitude Test). Provet är obligatoriskt om man vill fortsätta och i en framtid gå upp i prövningsordningen på samma sätt som du måste göra MH för att få tävla bruks i SBK:s prövningsordning.

Provet börjar med en liten kontroll av hundens mentalitet och består av några enkla moment utan kontakt med djur.

  • Kontakt med människor
  • Kontakt med andra hundar
  • Ljudkänslighet
  • Samarbete med föraren
  • Hur tar sig hunden över ett litet hinder/stock
  • Hur beter den sig när föraren lämnar hunden
  • Inkallning

På denna del kan hunden bli Godkänd (G), Ej Godkänd (EG) eller Diskvalificerad (DIS), blir du ej godkänd eller diskvalificerad äger du ej rätt att fortsätta.

Nästa del är utvärderingen av vallanlag, detta är INTE att betrakta som vallning utan här har man en ren kontroll om hunden visar intresse för vallningsdjuren eller ej och man är utanför fållan där djuren är. Man kan se en hund som springer runt fållan och har fokus på djuren, då ser man att intresse finns, däremot säger det ingenting om hundens förmåga att valla djuren. Beskrivarens uppgift är att bl.a. se skillnaden om hunden börjar jaga eller har en vallningsinstinkt. Ibland ser man hundar som försöker hålla sig på andra sidan fållan i förhållande till föraren och hålla kontroll på djuren (s.k. balans) och kanske försöka få dem till föraren. Vissa hundar kollar in djuren ”under lugg” och visar mer intresse för fårbajset än fåren och dom hundarna får man presentera djuren för på annat sätt.
Här ges hunden Very Good (VG) Good (G) Insufficient (INS) eller Disqualified (DIS). Om hunden får Insufficient äger den rätt att göra om provet vid senare tillfälle.

Vad är då vitsen med att göra ett Vallanlagsprov om jag inte har tänkt mig fortsätta valla och gå upp på prov? Som rasklubb, uppfödare och ägare av en hund med bakgrund som vallhund kan detta vara av yttersta vikt. På 5–8 generationer kan viktiga egenskaper ha avlats bort och många gånger är det de egenskaperna som gör en vallhund till den arbetande hund den är tänkt att vara.
I dagsläget kan rasklubb arrangera Vallanlagsprov (NHAT) för sina medlemmar och/eller för uppfödare som vill ha kullar beskrivna. Vallanlagsprovet kan göras på alla hundar oavsett ålder dock tidigast när hunden är 12 månader. Viktigt att veta är att detta prov INTE är ett bevis på att hunden kommer att kunna tränas i vallning utan är till för att se om hunden visar intresse för fåren eller ej, just den dagen provet görs.

Vallarbetsprov HTW TS
(Herding Working Test Traditional Style)

När sedan den kroppsvallande hunden börjar tränas i vallning kan man ha som mål att gå upp på ett Vallarbetsprov HTW TS (Herding Working Test Traditional Style)
Detta är ett prov där hundens förmåga att ta ansvar över vallningsdjuren i samarbete med föraren/herden och lugnt utan onödiga kommandon förflytta, stoppa och vaka över djuren.

Moment som ingår är:
Fålla ut
Hunden ska ta fåren ut ur fållan, lugnt och utan stress och hålla flocken stabiliserad medan hundföraren stänger grinden.
Stop
Någonstans, antingen på väg till eller från betesarean, måste hunden kunna få flocken att stanna upp vid en given punkt. Det ska återspegla att det kan vara en skymd/farlig eller svår passage. I vardagen som exempel, vägar, broar, skymda kurvor etcetera. Övningen inkluderar också att hålla flocken från att passera stopplinjen.
Drivning
Minst 200 meter med minst 4 riktningsbyten i samband med förflyttningar utefter banan. I drivning går föraren före hunden och hundens uppgift är att hålla djuren till föraren så att man kan promenera med djuren.
Beta
Låta flocken i lugn och ro beta inom ett avgränsat område. Fåren får inte störas eller stressas när de betar. Det är viktigt att hunden kan hålla djuren inom avgränsningen för betet.
Fålla in efter avslutat arbete

För att uppnå ett godkänt resultat måste följande vara uppfyllt:
• Poänggräns för godkännande är = 60%
• Efter att en gång ha uppnått = 60% är hunden berättigad att starta i Prov traditionell stil, IHT klass 1.
Om du vill se hur ett HWT går till kan du se denna lilla korta film som Maja Fredriksson filmade på första HWT´t i Sverige sommaren 2019 https://www.youtube.com/watch?v=WxPjU5—xc&t=537s

IHT I-III (International Herding Trial)

Nu ökar svårighetsgraden och här ingår övningar som inkluderar kontroll av flocken samt övningar som visar hundens uppförande.
Nedan kontroll av flocken och vad domaren bedömer:
Fålla ut
Hunden ska ta fåren ut ur fållan, lugnt och utan stress och hålla flocken stabiliserad medan hundföraren stänger grinden
Stop
Någonstans, antingen på väg till eller från betesarean, måste hunden kunna få flocken att stanna upp vid en given punkt. Det ska återspegla att det kan vara en skymd/farlig eller svår passage. Tex korsningar, vägar, broar, skymda kurvor etc. Övningen inkluderar också att hålla flocken från att passera stopplinjen
Bete
Låta flocken i lugn och ro beta inom ett avgränsat område. Fåren får inte störas eller stressas när de betar. Det är viktigt att hunden kan hålla dem inom avgränsningen för betet. Bedömning i olika klasser:
a) i Klass 1 (IHT-1) ca 2:00 minuter
b) i Klass 2 (IHT-II) ca 2:30 minuter
c) i Klass 3 (IHT-III) ca 3:00 minuter
Fånga ett får
Hundföraren/herden ska fånga ett får medan hunden håller flocken stilla.
Klass 1 (IHT-1) hundföraren ska fånga ett får, vilket som helst.
Klass 2 (IHT-II) hundföraren ska fånga ett markerat (band runt halsen) får. Ta fåret runt halsen eller i ett ben och ta det till utkanten av flocken.
Klass 3 (IHT-III) hundföraren ska fånga ett markerat (band runt halsen) får. Ta fåret runt halsen eller i ett ben och ta det till utkanten av flocken alternativt sätta fåret ned. Ta av bandet fåret har runt halsen och hålla bandet i handen ovanför huvudet. Hundföraren får använda en herdekrok (shepherd’s crook) för att fånga fåret
Vegetation
Skydda en förbjuden yta/area. Medan fåren följer hundföraren utmed en tänkt stig ska hunden hindra flocken från att beträda det förbjudna område (gröda)
Trafik
Skydda fåren från körande fordon. Flocken följer hundföraren utmed en väg medan hunden skyddar (ser till att fåren hålls ifrån fordonet på rätt sida om vägen) – ett rullande fordon innebär fara för fåren
Fålla in
Att föra fåren tillbaka till fållan. Flocken ska gå lugnt och kontrollerat för att undvika skador. Fåren får inte rusa och de får heller inte trängas vid grinden

Vad är det då som bedöms av hundens uppförande?
Förflyttning
Under förflyttning till betesmarken och tillbaka måste hunden visa att den kan styra flocken så att den rör sig, ändrar riktning samt går banan på ett lugnt och smidigt sätt.
• Hinder
Hunden ska visa att den är kapabel att driva fåren lugnt och smidigt genom olika hinder, utan att stressa djuren, nedan exempel på hinder.
Bro – måste finnas I alla klasser. Olika konstruktioner och olika sätt att genomföra i de olika klasserna. Fåren, hunden och hundföraren måste passera igenom hindret.
Typ A hinder (enkla) – sättet att övervinna dem helt beror på hundföraren. Oftast är hundföraren den som passerar genom hindret först följt av fåren med hunden sist.
Typ B hinder (svåra) – Hunden måste fösa fåren in genom hindret. Fåren är de första som passerar igenom hindret.
Typ C hinder (väldigt svåra) – Hunden måste fösa fåren genom hindren och ha kontroll över att fåren går ut genom rätt utgång. Hundföraren får endast röra sig utmed ena sidan av hindren. Antalet hinder och hur de skall utföras beror på de olika klasserna de används i.
Klass 1 (IHT-1): Bro och 2 hinder av typ A (grindar, slalom);
Klass 2 (IHT-II): Bro och 1 hinder av typ A och 2 hinder av typ B (t.ex ränna, passager);
Klass 3 (IHT-III): Bro och 2 hinder av typ B och 2 hinder av typ C (t.ex Malteser kors, vägkorsningar, turkey´s foot, svår slalom, sorterings korridor, lasta ett djursläp).
Beteende
Domaren utvärderar funktionell aktivitet och god djurhantering som är anpassad till flockens eller enskilda individers beteende. Hunden skall i grunden arbeta självständigt på eget initiativ, inte bara lyda kommandon. Men hunden skall också samarbeta med hundföraren och lyda givna kommandon. Ett bra samarbete mellan hundförare och hund speglar hur hunden svarar på kommandon.
Diskvalifikation
Hunden griper eller biter får

När man tävlar IHT får man poäng vilket leder till att hunden får en titel ex. ”IHT I Good” (detta just nu under beredning på SKK).
Är du nyfiken och vill läsa mer så hittar du information på Svenska Kroppsvallarklubbens hemsida https://www.kroppsvallarna.se/ Någon från SvkV kan också komma på medlemsträff, årsmöte eller annan träff som rasklubben har för att informera och svara på frågor.

Källa: Svenska Kroppsvallarklubben