Svenska Miniature American Shepherdklubben

Välkommen till Svenska Miniature American Shepherdklubbens hemsida. SMASK är en till SKK avtalsansluten rasklubb. Vi eftersträvar uppfödning av friska, klipska, följsamma och trevliga hundar. Klubben arbetar för att bibehålla och främja en sund ras samt dess behov av vallning och arbete. Vi ger råd och vägledning i alla frågor som rör rasen som stöd för både dig som äger en MAS och för uppfödare.

Aktuellt
Kallelse till årsmöte i SMASK

Söndagen den 12 mars kl 18.00

Årsmötet genomförs även i år digitalt och hålls genom Google Meet. För att delta i årsmötet behöver du anmäla dig senast den 8 mars.

Läs mer och anmäl dig här

Länk till mötet skickas ut via mejl senast den 10 mars.


Nytt SMASKblad

Nu har årets andra och sista SMASKblad skickats ut till alla medlemmar. Bladet skickas till den mailadress som du angivit till SKK.
Om du är medlem men ändå inte fått mejlet kan du först kolla skräpposten. Finns inget där så mejlar du webb@smask.info.


Bidrag för genomfört BPH


Du som gör BPH med din MAS kan få ett bidrag på 300 kronor efter genomförd beskrivning.


Läs mer om BPH och hur du ansöker om bidraget här.Rasspecifik avelsstrategi för MAS


Nu finns ett utkast till Rasspecifik avelsstrategi för MAS.

Läs mer om RAS och ta del av utkastet


200-analys BPH för MAS

Rasen växer och många MAS-ägare väljer att beskriva sina hundare med BPH. Vi är mycket glada att fler än 200 MASar nu genomfört BPH och vi har fått den fördjupade så kallade 200 analysen från SKK.

Läs om BPH och ta del av 200-analysen
Kontakta oss

  • Om du behöver råd eller information om webplatsen eller om rasen, tveka inte att kontakta oss i rasklubben, vi hjälper gärna till! Under Klubben hittar du rätt grupp/person att skriva till.

  • Vill du bli medlem? Information och ansökan finns under Bli medlem

  • Har du frågor, tips och idéer eller har material till en artikel i SMASK-bladet? Vi tar tacksamt emot förslag via mail till blad@smask.info

  • Länk till vår Facebooksida hittar du här.