Neurologisk sjukdom hos MAS

Ett fåtal MAS i Sverige och flera i övriga världen, har utvecklat speciella neuroliogiska symtom i tidig ålder. Hundarna har haft en vinglig gång och inte kunnat koordinera sina rörelser. Kunskapen om problemet är ännu liten och SMASK styrelse har beslutat att samarbeta med den amerikanska motsvarigheten MASCUSA i sökandet efter mer kunskap.

Nya sjukdomar uppkommer då och då i alla raser. Utbredningen inom rasen behöver kartläggas och både sjukdomen och dess orsaker utredas mer. Är det är en genetisk sjukdom, spelar miljön eller foder in eller beror den på flera faktorer?

På flera håll i världen pågår forskning för att försöka hitta orsaker eller samband mellan drabbade hundar, bland annat på Purdue University of Canine Genetics i USA. De vill gärna ha blod- eller vävnadsprover från sjuka individer. Har man möjlighet att bidra med material till forskningen, så kontakta vänligen SMASK styrelse så förmedlar vi kontakten.

När det gäller avel och nya sjukdomar där man misstänker en ärftlig koppling men inte vet exakt hur den nedärvs, finns vissa generella regler att förhålla sig till.:

  • Sjuka hundar utesluts ur avel 
  • Kombinationer med föräldradjur som givit sjuka avkommor ska inte upprepas 
  • Stor försiktighet ska råda vid avel på syskon till sjuka individer och vänta längre än vanligt med avelsdebuten 
  • Undvik avel mellan nära besläktade individer då det ökar risken för att ett recessivt defekt anlag dubbleras och kan ge sjuk avkomma.  

Tillbaka till Hälsa hos MAS

Filmer med hund som uppvisar typiska symptom