Neuroaxonal Dystrophy – NAD (neurologisk sjukdom hos MAS)

Ett okänt antal MASar i Sverige och i övriga världen har drabbats av en neurologisk sjukdom. Efter ett flerårigt forskningsprojekt finns nu ett DNA-test tillgängligt.

Vem ska testa?

SMASK rekommenderar att alla hundar som ska gå i avel ska testas.

Se våra avelsrekommendationer här.

Hundar som uppvisar något eller några av nedanstående symptom
Hundar med affekterade föräldrar eller syskon bör testas.
SMASK uppmuntrar alla att testa sina hundar då det bidrar till vår kartläggning av sjukdomen och vidare forskning.

Gör så här för att göra ett DNA-test för NAD

DNA-test kan göras med blodprov eller steril swab. Blodprov rekommenderas.

 1. Skriv ut blanketten från den här sidan
 2. Betala testet enligt instruktioner här
 3. Boka en tid hos din veterinär för blodprovstagning och ta med blanketten
 4. Kvittot på betalning ska packas tillsammans med blodprov och ifylld blankett.
  Märk kuvertet med texten ”Exempt Animal Specimen, Diagnostic Specimen, not restricted. UN3373 – Biological Substance, Category B”

  Skickas till:
  ADDL at Purdue University
  406 S University St.
  West Lafayette, IN, 47907-2065
  USA

Symptom på NAD

 • Oförklarlig hälta
 • Faller ofta i passgång
 • Svårighet att gå i trappor
 • Okoordinerade rörelser
 • Verkar svag i bakdelen
 • Vinglig gång
 • Ramlar eller snubblar utan anledning
 • Höga frambensrörelser
 • Fått ett annorlunda skall
 • Fått svårt att svälja
 • Fått plötsligt svårt att andas

Om din hund uppvisar något eller flera av dessa symptom ska du kontakta din veterinär för vidare undersökning och DNA-prov.

Enkät om sjukdomens utbredning

Rasklubben, SMASK, arbetar med att klarlägga utbredningen av neurologiska besvär hos mas i Sverige. Den data som vi samlar in kommer att vara ett viktigt underlag till vår rasspecifika avelsstrategi, RAS.
Vi samarbetar med Emil Olsson, veterinär och forskare inom neurologi, som genomför ett forskningsprojekt för att kartlägga NAD i rasen i Sverige och i Skandinavien.

När du lämnar svar i enkäten godkänner du att dina uppgifter används i kartläggningen och forskningsprojektet. Alla data behandlas anonymt.

Även om din hund inte uppvisar några av symtomen nedan, så vill vi gärna ha ditt svar.

Klicka här för att komma till enkäten.

Tillbaka till Hälsa hos MAS

Filmer med hund som uppvisar typiska symptom