Neurologisk sjukdom hos MAS

Ett fåtal MAS i Sverige och flera i övriga världen, har utvecklat speciella neuroliogiska symtom i tidig ålder. Hundarna har haft en vinglig gång och inte kunnat koordinera sina rörelser.

Nya sjukdomar uppkommer då och då i alla raser. Utbredningen inom rasen behöver kartläggas och både sjukdomen och dess orsaker utredas mer. Är det är en genetisk sjukdom, spelar miljön eller foder in eller beror den på flera faktorer?
Kunskapen om problemet är ännu liten och SMASK styrelse har beslutat att samarbeta med den amerikanska motsvarigheten MASCUS i sökandet efter mer kundkap.

Har du eller misstänker att du har en affekterad MAS ber vi dig därför fylla i enkäten ”Rapportera neurologisk sjukdom”

På flera håll i världen pågår forskning för att försöka hitta orsaker eller samband mellan drabbade hundar, bland annat på Purdue University of Canine Genetics i USA. De vill gärna ha blod- eller vävnadsprover från sjuka individer. Har man möjlighet att bidra med material till forskningen, så kontakta vänligen SMASK styrelse så förmedlar vi kontakten.

SYMPTOM

 • Tidiga tecken är koordinationsproblem
 • Vingligt/stelt gångsätt som vanligtvis börjar i bakbenen: Kan ses som slitage på ovansidan av klorna eller bortnött påls på tassarnas undersida.
 • Inkontinens förekommer ofta, gällande urin och i senare skede även avföring.
 • Gångarten blir 100 % passgång med en oförmåga att byta till annan gångart.
 • De flesta har haft intensiva blodiga diaréer eller liknande som involverat matsmältningsproblem och har då oftast diganostiserats med autoimmun sjukdom.
 • Debuterar oftast hos unghundar men kan även uppkomma senare/tidigare.
 • Ryggen kan börja krumma sig i varierande grad. Det blir progressivt värre med tiden.
 • Sjukdomen liknar darrningar som vid cerebellar hypoplasia, men som ökar med tiden.
 • Muskelförtvining i ett eller bägge bakbenen kan förekomma.
 • Kan till slut inte gå uppför eller nerför trappor utan att trilla.
 • Kan inte hoppa upp eller ner på saker.
 • I senare skede har andningssvikt uppkommit i en del fall.

Konsultera din veterinär om din hund uppvisar dessa symptom. Det är viktigt att korrekt underlag inkommer till forskningsarbetet. Andra behandlingsbara sjukdomar måste först uteslutas av veterinär.

En del MASar har gjort magnetröntgen där det påvisas lesioner, bland annat i lillhjärnan. Affekterade hundar som avlivas bör genomgå obduktion för att ge ett bra underlag för att kunna diagnostisera sjukdomen utan namn. På så sätt finns det möjligheter att utveckla gentester och eventuell behandling som kan bromsa upp sjukdomens förlopp. Inför obduktion ska kroppen kylas ner, dock inte huvudet eller för högt upp på nacken.

När det gäller avel och nya sjukdomar där man misstänker en ärftlig koppling men inte vet exakt hur den nedärvs, finns vissa generella regler att förhålla sig till.:

 • Sjuka hundar utesluts ur avel 
 • Kombinationer med föräldradjur som givit sjuka avkommor ska inte upprepas 
 • Stor försiktighet ska råda vid avel på syskon till sjuka individer och vänta längre än vanligt med avelsdebuten 
 • Undvik avel mellan nära besläktade individer då det ökar risken för att ett recessivt defekt anlag dubbleras och kan ge sjuk avkomma.  

Tillbaka till Hälsa hos MAS

Filmer med hund som uppvisar typiska symptom