Tips till dig som är intresserad av att köpa MAS-valp

Foto: Julia Franzén

Är det rätt ras?

Det första och kanske viktigaste tipset är att ta reda på om det här rasen för dig/er.

 • Läs igenom rasstandarden och annan information om rasen
 • Prata med dem som redan är mas-ägare, tränare, veterinärer eller andra med erfarenhet av rasen.
 • Fundera på vad ni har för förväntningar på er nya familjemedlem.
 • Passar era önskemål om hunden in på den typiska masen?
 • Har ni som ägare den tid, kunskap och engagemang som behövs för en hund av den här typen?

Att hitta rätt uppfödare

Ta reda på vilka uppfödare som finns. Svenska kennelklubben har en förteckning över anslutna uppfödare av miniature american shepherd. Även här på rasklubbens hemsida finns en lista över uppfödare, som genom att stå med på listan berättar att de strävar efter att följa klubbens rekommendationder för vilka hundar som ska användas till avel. Många uppfödare har egna hemsidor och konton på sociala medier, där man kan få en uppfattning om vad kenneln har för mål med sin uppfödning och hur de tänker kring sina hundar.

Kontakten med uppfödaren

Kontakta de uppfödare ni blir intresserade av och anmäl ert intresse för att köpa valp. Berätta om hemmet valpen skulle få.

 • Vilka består familjen av?
 • Finns andra resurspersoner runt hunden?
 • Var och hur bor ni?
 • Vilken erfarenhet har ni av hundar?
 • Varför MAS, vilka är era förväntningar på den nya hunden?
 • Vill ni köpa valp snarast eller längre fram
 • Har ni starkt önskemål om kön?
 • Finns det andra saker att berätta för att uppfödaren ska kunna få en bild av er.
 • Om förutsättningarna förändras, så uppdatera gärna er intresseanmälan. Är det kanske inte längre aktuellt med köp eller har ni flyttat? Eller bara påminn om att ni fortfarande är intresserade om det var länge sedan den första anmälan lämnades in.

Att välja valp

När ni erbjuds en valp är det bra att veta om uppfödaren är ansluten till SMASK och eller SKK. Att vara registrerad uppfödare är en kvalitetsstämpel – både på hur hundarna på kenneln har det, hälsan hos hundarna i avel och även juridiskt.

Exempel på frågor du kan ställa till uppfödaren:
Vilka hälsotester är gjorda på föräldradjuren?
Är valpens föräldrar DNA-testade gällande genetiska sjukdomar som till exempel NAD och PRA?
Är de också mentalt testade med till exempel BPH eller vallanlagstest?
Har de meriter från utställning eller tävling?
Hur ser föräldrarnas stamtavlor ut vad gäller tex inavelsgrad eller korsavel med standard aussie.
Följer föräldrarna rasstandarden vad gäller tex storlek, exteriör, bett och färg?

SMASK rekommenderar ett valppris på 20 000 – 23 000 kr. Observera att priset på en valp kan variera. Du kan alltid be uppfödaren berätta om avelsarbetet bakom uppfödningen eller annat som motiverar ett högre pris.

Valp eller vuxen hund?

Är en valp ett krav eller kan ni kanske också anmäla intresse för en omplacering eller en pensionerad avelshund? Skulle ni kunna tänka er att vara fodervärdar eller köpa en hund där uppfödaren har bibehållen avelsrätt?

Till sist…

Ha tålamod!

LYCKA TILL!

RASSTANDARD
SKK HUNDDATA
SKK AVELSDATA
RASKLUBBENS KRAV FÖR AVEL
Inavelsgraden ska ligga under 6,25%
RASKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR AVEL
Båda färäldradjuren ska före parning ha genomgått:

HD-röntgen med avläsning A eller B (eller motsvarande resultat med annan gradering)

ED-röntgen med avläsning 0

Ögonlysning ua inom 18 månader före parning

Känd NAD-status. Kombinationer får endast göras med status clear x clear eller clear x carrier. Hundar med känd status affected får inte användas i avel

Uppfödare ska veta prcd-PRA status och bärare får endast paras med fri hund

Avelshundar ska vid parningstillfället vara minst 18 månader gammal

Andra hälsotester och tävlingsresultat får gärna redovisas men är inget krav