SMASK

Svenska Miniature American Shepherdklubben är en avtalsansluten klubb under SKK.

Bli medlem

Gå med i Svenska Miniature American Shepherdklubben – rasklubben för MASar i Sverige

Medlemssidor

Innehåll som bara är tillgängligt för dig som är medlem

SMASKbutiken

Köp prylar med SMASKtema

Klubben

Se vem som gör vad i SMASK

Protokoll

Här finns protokoll och andra dokument