BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Provet är ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.

Rasklubben ser en stor fördel i att avelsdjur samt deras avkommor utvärderas genom ett BPH. När 200 hundar genomfört BPH får man en sammanställning av rasens BPH som är värdefull i rasklubbens arbete för mentalitet och hälsa. Fram till november 2021 har 112 MAS:ar gjort BPH.

Vad krävs för att göra BPH?

För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns.
Ägare eller förare måste vara medlem i en klubb inom SKK-organisationen, exempelvis Svenska Miniature American Shepherdklubben.

Var kan man göra BPH?

Hitta arrangör
Du kan själv söka upp olika BPH som de olika arrangörerna anordnar via denna länk: https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/

SMASK planerade BPH för MAS


I SMASK regi
De lokala aktivitetsgrupperna i SMASK har styrelsens uppdrag att anordna BPH i de olika distrikten. Planerade BPH annonseras på hemsidan. Kontakta aktivitetsgruppernas samordnare Annette Lantz på annette@smask.info om du har frågor eller för att anordna BPH i SMASK regi.

Läs mer om BPH på SKK.se
BPH-bidrag
Har din MAS beskrivits med BPH?
SMASK betalar ut 300 kr i ersättning till medlemmar i SMASK efter genomfört BPH.

Beslutet gäller hundar som beskrivs från 1 april 2020 och framåt.