Avel och hälsa

På dessa sidor kan du läsa mer om avel och hälsa hos Miniature American Shepherd.

Hälsa hos MAS

MASen är en relativt sett frisk ras men det finns sjukdomar och tillstånd att vara medveten om. Läs mer här.

Avel

Läs mer om vilka krav som ställs för avel.

BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning hund – BPH

RAS

Rasspecifik Avelsstrategi för MAS

.