Epilepsi

Hur många MAS i Sverige som av veterinär fått  diagnosen epilepsi är inte känt. För australien shepherd är siffran ca 2 procent, kanske är drabbade MAS av ungefär samma storleksordning. 

Ett krampanfall kan ha flera orsaker som till exempel skada, tumör, förgiftning eller ärftlighet. 

Om man inte hittar någon tydlig orsak brukar anfallen klassas som primära eller idiopatisk epilepsi. 

Idiopatisk betyder egentligen “av okänd orsak” men accepteras generellt som ärftlig. 

De ärftliga faktorerna är svåra att fastställa. Forskning så här långt lutar åt att det finns en genetisk komplexitet, dät båda föräldrarna bidrar, men ibland olika mycket. 

Epilepsi är en allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom, som kan vara källa till oro och ekonomiska kostnader för den som tar hand om hunden. Tills orsakerna är mera utredda rekommenderas därför samma regler kring avel som för de neurologiska problemen enligt ovan. 

Tillbaka till Hälsa hos MAS