Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte i SMASK

Söndagen den 12 mars kl 18.00

Årsmötet genomförs även i år digitalt och hålls genom Google Meet. För att delta i årsmötet behöver du anmäla dig senast den 8 mars.

Länk till mötet skickas ut via mejl senast den 10 mars.


Glöm inte att anmäla dig senast 8 mars.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar – ÅRSMÖTE 12 mars

Senast 7 dagar före årsmötet, dvs den 5 mars, finns årsmöteshandlingarna tillgängliga. Du uppmanas att ta del av de olika dokumenten före årsmötet eftersom det inte kommer att vara möjligt att gå igenom alla detaljer under mötet.

Innan årsmötet

Årsmötet hålls digitalt genom Google Meet. Du måste därför anmäla dig i förväg. Det ska du göra senast den 8 mars.

Senast den 10 mars kommer du att få ett mail med länk till inloggning med detaljerad information. Tänk på att kontrollera skräpposten. Om du anmält dig men inte fått något mail senast 10 mars kan du kontakta webb@smask.info så hjälper vi dig.

För att delta i mötet använder du dator, surfplatta eller mobiltelefon. Varje mötesdeltagare behöver logga in själv, annars blir det problem att fastställa röstlängden och vem som röstar.

Så här går årsmötet till

Mötet kommer att öppnas 17.45 för att ge alla deltagare möjlighet att ansluta i god tid. Innan själva årsmötet startar kommer vi att hålla en kort genomgång där du får information om hur mötet kommer att gå till. Du får då veta till exempel:

  • Hur man begär ordet
  • Hur omröstningar går till
  • Hur man kan göra reservationer
  • Hur man ställer en ordningsfråga
  • övrigt

Vi i styrelsen hoppas på god uppslutning!