Rasspecial

Varje år kommer SMASK att arrangera en rasspecial endast för MAS med rasspecialister inbjudna som domare. I samband med specialen ordnar vi samtidigt lite roliga aktiviteter och träffar för att förena alla MAS-fantaster.