Armbågsdysplasi, ED

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden och kan ses relativt tydligt vid röntgen.

Vid den centrala granskningen av röntgenbilder graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som också används internationellt

0 – Inga påvisbara förändringar
– lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
II – måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
III – kraftiga benpålagringar, över 5 mm 

Något säkert samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte, men unga hundar med måttliga eller kraftiga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framförallt efter hård motion

Arvsgången för ED är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är bidragande orsaker till sjukdomens utveckling.

Källa: Svenska Kennelklubben

Tillbaka till Hälsa hos MAS