Enkät för att rapportra neurologisk sjukdom hos MAS