Hanar för avel

Här listas de hanhundar som av sina ägare anmälts som tillgängliga för avel.

För att få stå med på sidan krävs att hundarna uppfyller de SMASK rekommendationer för avel men det betyder däremot inte att de är perfekta avelshundar. Vid eventuell parning måste både tik- och hanhundsägare noga överväga valet av avelsdjur. Listan är avsedd som en hjälp i kontakten mellan tik- och hanhundsägare.

Vårt mål är att få med alla tillgängliga hanhundar på denna lista.

På SKK:s Hunddata  finns mer information om hanhundarna. Det är också möjligt att göra provtagning för att beräkna inavelsgrad.

Parningsavtal och övrig information finns på SKKs hemsida.

Om du vill att din hanhund ska vara med på listan är välkommen att kontakta oss: webb@smask.info

Du behöver lämna följande information:
• Namn
• Registreringsnummer
• Utställningsmeriter
• BPH, MH, Vallanlagstest
• Färg
• Röntgenresultat
• Antal avkommor
• Ort där hunden finns
• Kontaktuppgifter till ägare Namn, Mejl och Telefon

• Foto på hanhunden