Neurologisk sjukdom

Neurologiska problem hos MAS

Symptom på en känd okänd sjukdom
SMASK har uppmärksammat att det finns Miniature American Shepherds som utvecklat väldigt specifika neurologiska symptom i tidig ålder. SMASK styrelse har beslutat att koordinera sökandet efter orsaken i samarbete med MASCUSA.
Forskningen sker i USA och i Helsingfors.

Läs mer under den nya fliken – Sjukdom

Där finns även en enkät att fylla i för de som har hundar som visat symptom

            Avel vid sjukdom med okänd nedärvning

När det gäller avel och nya sjukdomar där man misstänker att det kan vara bl.a. genetiskt men inte vet hur den nedärvs finns det några bra regler att förhålla sig till.
* Uteslut sjuka hundar ur avel
* Föräldradjur kan eller kan inte bära på sjukdomsanlag beroende på hur det nedärvs          men kombinationer med föräldradjur som gett sjuka avkommor ska inte upprepas.
Iaktta försiktighet vid avel på syskon till sjuka avkommor och vänta med avelsdebuten
* Undvik avel mellan nära besläktade individer då det ökar risken för att recessiva defekta   anlag dubbleras och kan ge sjuk avkomma.

Nya sjukdomar uppkommer i alla raser och det finns ingen anledning till panik. Utbredningen i rasen ska kartläggas och både sjukdom och orsak utredas, om det är genetiskt, beror på miljöfaktorer eller på båda.